Klaviatūros išdėstymai

Lietuvoje naudojama keletas klaviatūros išdėstymų. Paradoksalu, bet populiariausias jų – skaitmenų eilės išdėstymas – nėra standartizuotas. Žemiau rasite informaciją apie du pagrindinius Lietuvoje naudojamus klaviatūros išdėstymus bei apie anksčiau buvusius standartizuotus išdėstymus.

LST 1582 (lietuviška standartinė klaviatūra)

Standartinės klaviatūros išdėstymo schema

Lietuvos standartas LST 1582:2012. Informacinės technologijos. Lietuviška kompiuterio klaviatūra. Ženklų išdėstymas.

Standartas apibrėžia galimų įvesti ženklų aibę, išdėstymą kompiuterio klaviatūroje, užrašus ant klavišų. Ženklų aibė apima visus kodų lentelėse apibrėžtus lietuviškus rašto ženklus. Numatyta kirčiuotų lietuviškų raidžių rinkimo galimybė. 2012 m. standartas atnaujintas (ankstesnė versija buvo žymima numeriu LST 1582:2000), tačiau skirtumai tarp versijų tik kosmetiniai – standartizuotas klaviatūros išdėstymas nepakito.

Klaviatūros struktūra, ženklų aibė, jų išdėstymas bei užrašai ant klavišų yra suderinti su tarptautinio klaviatūrų standarto ISO/IEC 9995 reikalavimais ir atitinka lietuviškoje raštijoje nusistovėjusias normas. Klaviatūros standartas išverstas į anglų kalbą.

Šis klaviatūros standartas atitinka tarptautinių standartų reikalavimus ir lietuvių kalbos savybes. Be to, derinasi su visų kitų Europos valstybių, vartojančių lotyniškąją abėcėlę, naudojamomis klaviatūromis. Daugiau informacijos apie šį klaviatūros išdėstymą, jo tvarkykles ir treniruokles galima rasti jam skirtoje svetainėje „Lietuviška standartinė kompiuterio klaviatūra“.

Skaitmenų eilės klaviatūros išdėstymas

Skaitmenų eilės išdėstymo schema

Tai – populiariausias lietuviškas išdėstymas, paplitęs dar devintajame praėjusiojo amžiaus dešimtmetyje. Jame savitosios lietuviškos raidės abėcėlės tvarka išdėstytos skaitmenų eilės klavišuose. Skaitmenys įvedami laikant nuspaustą Lyg3 klavišą, o specialieji simboliai – laikant kartu nuspaustus Lyg2 ir Lyg3 klavišus.

Šis išdėstymas nėra oficialiai standartizuotas, nors jo kilmę aiškiai galima įžvelgti 1989 m. priimto Lietuvos standarto RST 1092-89, aprašyto žemiau, priede (2000 m. šis standartas panaikintas, priėmus LST 1582).

Egzistuoja skirtingos šio išdėstymo atmainos. Dažniausiai sutinkama atmaina yra pateikiama kaip numatytasis lietuviškos klaviatūros išdėstymas su „Windows“ operacinėmis sistemomis. Kiek patobulinta – su „UNIX“ genties operacinėmis sistemomis. Pastaroji atmaina papildo su „Windows“ pateikiamą išdėstymą lietuviškomis figūrinėmis kabutėmis, brūkšniu ir dešininio kirčio ženklu. Būtent jos atvaizdas ir pateikiamas aukščiau. Šio papildyto išdėstymo tvarkykles „Windows“ bei „macOS“ sistemoms galima parsisiųsti iš Rimo Kudelio svetainės.

Skaitmenų eilės išdėstymo senoji atmaina („Baltic“)

Egzistuoja ir ankstesnė skaitmenų eilės išdėstymo atmaina – vadinamasis „Baltic“ išdėstymas, kurio pagrindinis skirtumas nuo šiuolaikinių atmainų – tai, kad skaitmenys ir specialieji simboliai įvedami ne pasitelkiant Lyg3 klavišą, bet per tęsties („mirusįjį“) klavišą `. Tai iki šiol yra vienintelis lietuviškas fizinės klaviatūros išdėstymas, pateikiamas su „Apple“ gaminiais.

Ankstesni, panaikinti klaviatūros standartai

Iki 2000 metų Lietuvoje galiojo du klaviatūros standartai. Abiejuose buvo gana griežtai apibrėžta, kaip fizinės klaviatūros turėjo būti sužymėtos, bet liko neapibrėžta, kaip turi būti realizuotos galimybės įvesti daugiau kaip du ženklus tuo pačiu klavišu (nors abiejuose tokių klavišų buvo). Abu standartai 2000 metais panaikinti, priėmus LST 1582, tad čia jie pateikiami tik istorijos fiksavimo tikslu.

LST 1205-92

LST 1205-92 išdėstymo schema

Lietuvos Respublikos standartas LST 1205-92. Skaičiavimo technikos priemonės. Lietuviška kompiuterio klaviatūra. Ženklų išdėstymas.

Standartas aprašė klaviatūrą, turinčią dvi ženklų grupes arba veiksenas (standarte vadinamas režimais): „programuotojo“ ir „lietuviškąją“. „Programuotojo“ veiksenoje klaviatūra turėjo veikti taip pat kaip įprastinė amerikinė klaviatūra – jos išdėstymas buvo identiškas amerikiniam QWERTY išdėstymui. „Lietuviškojoje“ veiksenoje tose pozicijose, kuriose QWERTY klaviatūroje yra raidės Q, W ir X bei dauguma spec. simbolių, buvo sutalpintos savitosios lietuviškos raidės. Konkretus klaviatūros perjungimo tarp ženklų grupių mechanizmas standarte nebuvo numatytas, kaip ir trečiasis lygis ar kokie nors tęsties klavišai bent vienoje grupėje. Matyt šie faktoriai nulėmė, kad išdėstymas taip ir netapo populiarus – jo naudotojai turėjo arba klaviatūrą dažnai perjunginėti iš vienos veiksenos į kitą, arba apsieiti be dalies ženklų (tokių, kaip „%“ ar „@“).

Standarte apibrėžtas fizinės klaviatūros žymėjimas pavaizduotas iliustracijoje aukščiau. Pastebėsime, jog standartas nurodė klavišų kairės pusės kampuose žymėti būtent „programuotojo režimo“ ženklus, tuo tarpu „lietuviškojo režimo“ ženklai perkelti į apatinį dešinįjį kampą nepriklausomai nuo to, ar įvedami pirmajame jo lygyje, ar antrajame.

„Lietuviškosios“ veiksenos pagrindu sukurti vadinamieji „IBM“ išdėstymai, iki šiol platinami su „Windows“ operacinėmis sistemomis ir „UNIX“ genties sistemomis, tačiau jo naudotojų belikę vienetai – dauguma ėmė naudotis panašiu, bet pažangesniu LST 1582 standarto išdėstymu arba žymiai populiaresniu skaitmenų eilės išdėstymu. „Windows“

RST 1092-89 (LST 1092-89)

RST 1092-89 išdėstymo schema

Lietuvos TSR RST 1092-89. Skaičiavimo technikos priemonės. Lietuviška ergonominė kompiuterio klaviatūra. Ženklų išdėstymas.

Pirmasis lietuviškas klaviatūros standartas, priimtas dar sovietmečiu (matyt todėl reikalavęs klaviatūrą sužymėti ir rusiškomis raidėmis), bet niekada taip ir nesulaukęs net minimalaus populiarumo. Šio išdėstymo tvarkyklės egzistavo ko gero tik DOS operacinei sistemai – pirmųjų „Windows“ versijų atsiradimo Lietuvoje metu jis tikriausiai jau buvo užmirštas. Galbūt šią nesėkmę iš dalies nulėmė tai, kad standartas aprašė tik klavišų žymėjimą, bet ne jų veikimo būdą. Kaip matyti iš iliustracijos, apatinėje klavišų eilėje, nė neskaičiuojant rusiško išdėstymo, buvo numatyti keturi klaviatūros lygiai (arba dvi grupės po du lygius), tačiau labai tikėtina, jog išdėstymą realizuojant DOS terpei skirtose tvarkyklėse, trečiasis ir ketvirtasis lygis buvo praleisti, o šitaip „apkarpytu“ išdėstymu, neužsiimant nuolatiniu jo perjungimu, būtų buvę kone neįmanoma naudotis. Be to, tiek LEKP išdėstymo autorių teigimu, tiek remiantis „Ratisės“ autoriaus atliktais skaičiavimais, net ir teisingai realizuotas, šis išdėstymas nebūtų labai ergonomiškas.

Įdomu, jog greta ergonominio išdėstymo šiame standarte rekomenduojamo priedo pavidalu buvo pateiktas „QWERTY klaviatūros, papildytos lietuviškomis raidėmis“ brėžinys, tapęs populiariojo Skaitmenų eilės išdėstymo prototipu. Jei turite po ranka klaviatūrą su lietuviškomis raidėmis, tikriausiai ji bus sužymėta būtent šitaip:

RST 1092-89 I rekomenduojamo priedo išdėstymo schema

Kiti klaviatūros išdėstymai

Be aukščiau paminėtų, yra ir kitų (alternatyvių) lietuviškų klaviatūros išdėstymų. Kadangi kompiuteryje, priešingai nei rašomojoje mašinėlėje, naudojamą klaviatūros išdėstymą pakeisti yra labai nesudėtinga, įvairūs efektyvaus spausdinimo entuziastai kuria, naudoja ir siūlo kitiems savus išdėstymų variantus. Kai kurie jų paminėti naudotojams skirtame svetainės skyrelyje. Jame taip pat rasite nuorodų į įvairių klaviatūros tvarkyklių parsisiuntimo tinklalapius.