Kiti standartai

LST 6.1-92

LST 6.1-92. Raštvedyba. Organizacinių tvarkomųjų dokumentų įforminimo reikalavimai. Formuliarų pavyzdžiai. Šiame standarte apibrėžiami reikalavimai įvairių rekvizitų rašymui ir dokumentų šablonai.

LST 1285

Lietuvos standartas LST 1285:1993. Informacijos technologija. Lietuvių kalbos ypatybės. Šis standartas nustato raidžių rikiavimo tvarką, skaičiaus skaitmenų skirstymo į grupes po tris skyriklį (.), trupmeninės skaičiaus dalies skyriklį (,), datos ir laiko formatus, mėnesių ir savaitės dienų žymėjimą kompiuteriuose.

LST ISO 8601

Lietuvos standartas LST ISO 8601:1997. Duomenų elementai ir pasikeitimo informacija formatai. Datų ir laiko žymėjimas. Tarptautinis standartas ISO 8601 yra išverstas į lietuvių kalbą, priimtas Lietuvos standartu ir jam suteiktas žymuo LST ISO 8601:1997. Šis standartas nustato laiko ir datos formatus.

Šio standarto taikymo sritis neaiški, kadangi jo nustatyti datos ir laiko žymėjimai neatitinka žymėjimų, kuriuos apibrėžia kiti Lietuvos standartai: raštvedyboje LST 6.1-92, informacijos technologijoje LST 1285.

LST ISO/IEC 15897

LST ISOIEC 15897:2001. Informacijos technologija. Kultūros elementų registravimo procedūros (tapatus ISO/IEC 15897: 1999). Tarptautinis standartas, išverstas į lietuvių kalbą. Nustato kultūros elementų, pateiktų tiek laisvos formos tekstu, tiek ir labiau formalizuotai, pasitelkiant ISO/IEC 9945-2 numatytus būdus, registravimo procedūras.