Standartai

Šiame svetainės skyriuje rasite informaciją apie su lietuvių kalba ir raštu susijusius standartus – tiek galiojančius, tiek jau netekusius galios ar aktualumo.

Standartų tipai

Tarptautiniai standartai. Tarptautinius standartus tvarko Tarptautinė standartų organizacija ISO (gr. isos = lygus). Atskirų sričių standartus kuria atitinkami moksliniai komitetai bei darbo grupės.

Tarptautinių standartų pavadinimai prasideda raidėmis ISO.

Europos standartai. Europos standartus tvarko Europos standartų komitetas CEN (pranc. Comité Européen de Normalisation). Jo sukurtų standartų pavadinimai prasideda raidėmis EN.

Komiteto CEN nariai yra visos Europos Sąjungos valstybės, o taip pat Islandija, Norvegija ir Šveicarija.

Komitetą CEN sudaro atskirų sričių technikos komitetai. Informacijos technologijos standartus kuria komitetas TC 304 Europos lokalizacijos reikalavimai.

Lietuvos standartai. Lietuvos standartus tvarko Lietuvos standartizacijos departamentas. Atskirų šakų standartus priima technikos komitetai. Pagrindinius informacijos technologijos standartus kuria ir priima komitetas TK 4 Informacinė technologija. Su lietuvių kalba ir informatika susijusius standartus kuria ir kiti technikos komitetai: TK 34 Metrologija, TK 37 Terminologija.

Standartai yra kuriami Lietuvoje arba Lietuvos standartais tampa tarptautiniai bei Europos standartai, jeigu jie išverčiami į lietuvių kalbą ir juos priima atitinkamas standartų technikos komitetas. Rečiau vartojami standartai gali būti priimami ir viršelio būdu – į lietuvių kalbą išvertus tik standarto pavadinimą.

Neformalūs standartai

Kartais pasitaiko, jog oficialiems standartams iššūkį meta jų alternatyvos, kuriamos atskirų įmonių ar net pavienių asmenų. Būna, jog tokios alternatyvos tampa pakankamai plačiai žinomos ar net išstumia į paraštes oficialius standartus. Informaciją apie tokius neformalius standartus ir alternatyvas taip pat rasite šiame svetainės skyriuje.

Poskyriai