„iOS“ ir „iPadOS“ lietuvinimas

Sulietuvinta „iPhone“ sąsaja

„iOS“ ir „iPadOS“ kalbinių parametrų grupę rasite nuostatų programos Settings skyrelyje General. Deja, visi „Apple“ gaminiai iki šiol neturi nė pusėtino sulietuvinimo, tad net ir pasirinkus tinkamiausias lietuvių kalbai nuostatas, įrenginys su jumis ir toliau bendraus anglų ar kita kalba.

Apie 2010–2012-uosius metus net keletas entuziastų nepriklausomai vieni nuo kitų buvo sukūrę sulietuvinimo paketus tuometinėms „iOS“ versijoms. Nuotraukoje matote vieną iš tokių neoficialių vertimų. Vėlesnėse versijose matyt nelikus techninių galimybių, ši saviveikla nutrūko.

Rašymas lietuviškai „iOS“ ir „iPadOS“ įrenginiais

Rašymas ekranine klaviatūra

Ekraninės klaviatūros „iOS“ ir „iPadOS“ įrenginiuose konfigūruojamos įrenginio nustatymų programos Settings skyriaus General poskyrio Keyboard poskyryje Keyboards.

„iOS“ ir „iPadOS“ įrenginiais galima rašyti lietuviškai, tačiau naudojantis gamykliniu ekraninės klaviatūros išdėstymu tai nepatogu: savitosios lietuviškos raidės jame pasiekiamos tik ilgai palaikius pamatinę raidę (pvz., norint parašyti „Ą“, reikia ilgai palaikyti ekraninės klaviatūros klavišą „A“). Laimei, šiuose įrenginiuose galima diegti papildomas ekranines klaviatūras, ir lietuvis Linas Valiukas yra sukūręs klaviatūrą „Alt+Shift“, atskiroje klavišų eilutėje pateikiančią visas specifines lietuviškas raides. Jei norite savo „iPhone“ ar „iPad“ įrenginiu lietuviškai rašyti patogiau, galbūt norėsite ją išbandyti.

Nemažai skirtingų išdėstymų turi nemokama „Keyman“ ekraninė klaviatūra. Be jau turimų, ji suteikia galimybę naudotis ir savo susikurtais išdėstymais.

Rašymas fizine klaviatūra

Norint lietuviškai rašyti prie „iPhone“ ar „iPad“ prijungta fizine klaviatūra, reikia pasirinkti lietuvišką klaviatūros išdėstymą įrenginio nuostatose. Tai galite atlikti programos Settings skyriaus General poskyrio Keyboard poskyryje Hardware Keyboard, prieš tai išorinę klaviatūrą prijungus prie įrenginio ar su juo suporavus.

Visi „Apple“ įrenginiai gamykliškai išleidžiami tik su vienu lietuvišku fizinės klaviatūros išdėtymu – senąja skaitmenų eilės klaviatūros išdėstymo atmaina, kurioje skaitmenims ir specialiesiems simboliams įvesti naudojamas tęsties klavišas `. Nors į „macOS“ galima nesunkiai įdiegti papildomus išdėstymus, nei „iOS“ ir „iPadOS“ tokios galimybės, mūsų žiniomis, neturi.