Lietuvybė elektroniniame pašte

Kadaise daugumą elektroninio pašto programų reikėdavo papildomai derinti, jeigu jomis norėta siųsti laiškus su lietuviškais rašmenimis. Glaustos, bet išsamios instrukcijos apie elektroninio pašto programų pritaikymą lietuviškiems laiškams rašyti ir skaityti, buvo sukauptos tinklapyje „Lietuviškų rašmenų vartojimas elektroninio pašto laiškuose“.

Dabar absoliuti dauguma elektroniniam paštui skirtų programų tokio pobūdžio derinimo nebereikalauja ir automatiškai geba taisyklingai rodyti bei išsiųsti lietuviškus laiškus. Šių bazinių funkcijų negalinčias atlikti programas derėtų laikyti moraliai pasenusiomis. Kitais žodžiais tariant, jeigu jūsų e. pašto programą vis dar reikia derinti, rimtai apsvarstykite galimybę ją pakeisti kita.

Jūsų el. pašto programos gebėjimas dirbti su įvairiomis ženklų koduotėmis

Žemiau galite greitai patikrinti, kaip jūsų naudojama el. pašto programa geba parodyti laiškus, išsiųstus skirtingomis lietuvių ir rusų kalboms naudojamomis ženklų koduotėmis. Jeigu norite atlikti tokį patikrinimą, įrašykite el. pašto adresą, kuriuo norite gauti bandomuosius laiškus, spragtelėkite mygtuką ir luktelėkite.

Your e-mail agent's ability to handle different charsets

The form below lets you quickly check how your e-mail agent handles messages written in different character sets used for Lithuanian and Russian languages. If you want to perform such check, just fill in the e-mail address to which the tests should be sent, click the button and wait a few seconds.